Samfunnsfag - Økonomisk politikk

Svaret må gjelde der den gule boksen ligger, men den kan flyttes ved å trykke
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: December 15, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 15, 2020
Times taken5
Average score43,8%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 16 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
En økonomi der det kun er private aktører (staten involverer seg ikke)
Markedsøkonomi
En økonomi som staten styrer (ingen private selskaper)
Planøkonomi
En økonomi med både private aktører og noe statlig styring (som Norge har)
Blandingsøkonomi
Norges statseide oljeselskap (staten eier 70 % av aksjene)
Equinor
Delen av økonomisk politikk som har med pengemengde og renter å gjøre
Pengepolitikk
Norges sentralbank heter...
Norges bank
Det sentralbanken kan sette opp eller ned for å påvirke hvor mye penger folk er villig til å låne
Styringsrente
Når økonomien vokser, men da stiger prisene som kan skade norsk næringsliv i lengden
Inflasjon
Delen av økonomisk politikk som har med statens pengebruk og pengeinnkreving å gjøre
Finanspolitikk
Statens oversikt over hvor mye penger de får inn og hva de bruker penger på
Statsbudsjettet
Staten får penger inn med...
Skatter og avgifter
Når en stat setter opp tollavgifter på import for å motvirke at folk kjøper fra utlandet
Proteksjonisme
Statens pengestøtte til ulike deler av næringslivet kalles også...
Subsidier
Den norske statens andel av oljesalget blir investert med...
Oljefondet (Statens pensjonsfond utland)
Regelen om at staten ikke skal bruke masse oljepenger
Handlingsregelen
Prosentandelen fra fondet som regelen sier det er greit å bruke (eller overbudsjettere et statsbudsjett med)
3 %
Comments
No comments yet