Samfunnsfag - Velferdsstaten

Svaret må gjelde der den gule boksen ligger, men den kan flyttes ved å trykke
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: December 15, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 15, 2020
Times taken13
Average score26,7%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 15 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Hva det kalles når staten bidrar til økonomisk trygghet for innbyggerne
Velferdsstaten
Felleskassen som trygdene kommer fra kalles...
Folketrygden
Den statlige etaten som administrerer alle trygdeoverføringene
NAV
De fleste av disse trygdene er ikke behovsprøvde, men gjelder alle og kalles...
Universelle
Arbeidsledighetstrygd for folk som har mistet jobben
Dagpenger
Trygd for folk som ikke kan jobbe pga. helse og medisinske årsaker
Uføretrygd
Støtte til alle som har barn
Barnetrygd
Det som arbeidstakere mottar når de er hjemme fra jobben pga. sykdom
Sykepenger
Det som arbeidstakere mottar når de er permittert fra jobben med nytt barn
Foreldrepenger
Det som pensjonerte over pensjonsalderen får når de ikke jobber lenger (størrelsen varierer etter hvor mye man har tjent gjennom livet)
Alderspensjon
Det som pensjonerte over pensjonsalderen mottar selv om man aldri har jobbet før
Minstepensjon
I Norge har alle tilgang til nesten gratis helsetjenester fordi vi har et...
Offentlig helsevesen
Det som studenter mottar i støtte for å ta høyere utdanning (enten på offentlige eller private høyskoler)
Studielån og stipend
Den statlige etaten som administrerer denne støtten til studenter
Lånekassen
Det man noen ganger kaller velferdsstatene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland
Den nordiske modellen
Comments
No comments yet