thumbnail

Премијери Југославије / Србије и Црне Горе

Можеш ли да именујеш све председнике владе (премијере) Југославије / Србије и Црне Горе?
Quiz by MCDLT
Rate:
Last updated: March 10, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 10, 2021
Times taken70
Average score20,5%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 39 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Мандат
Премијер
1918 (в.д.)
Никола Пашић
1918–1919
Стојан Протић
1919–1920
Љубомир Давидовић
1920
Стојан Протић
1920–1921
Миленко Веснић
1921–1924
Никола Пашић
1924
Љубомир Давидовић
1924–1926
Никола Пашић
1926–1927
Никола Узуновић
1927–1928
Велимир Вукићевић
1928–1929
Антон Корошец
1929–1932
Петар Живковић
1932
Војислав Маринковић
1932–1934
Милан Сршкић
1934
Никола Узуновић
1934–1935
Богољуб Јевтић
1935–1939
Милан Стојадиновић
1939–1941
Драгиша Цветковић
1941–1942
Душан Симовић
1942–1943
Слободан Јовановић
Мандат
Премијер
1943
Милош Трифуновић
1943–1944
Божидар Пурић
1944
Иван Шубашић
1944–1963
Јосип Броз Тито
1963–1967
Петар Стамболић
1967–1969
Мика Шпиљак
1969–1971
Митја Рибичич
1971–1977
Џемал Биједић
1977–1982
Веселин Ђурановић
1982–1986
Милка Планинц
1986–1989
Бранко Микулић
1989–1991
Анте Марковић
1991–1992 (в.д.)
Александар Митровић
1992–1993
Милан Панић
1993–1998
Радоје Контић
1998–2000
Момир Булатовић
2000–2001
Зоран Жижић
2001–2003
Драгиша Пешић
2003–2006
Светозар Маровић
No comments yet