Statistics for Премијери Југославије / Србије и Црне Горе

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 33 times
  • The average score is 11 of 39

Answer Stats

МандатПремијер% Correct
1918 (в.д.) | 1921–1924 | 1924–1926Никола Пашић
81%
1944–1963Јосип Броз Тито
76%
1929–1932Петар Живковић
52%
1989–1991Анте Марковић
43%
1939–1941Драгиша Цветковић
43%
1935–1939Милан Стојадиновић
38%
1963–1967Петар Стамболић
38%
1918–1919 | 1920Стојан Протић
38%
2003–2006Светозар Маровић
33%
1998–2000Момир Булатовић
29%
1928–1929Антон Корошец
29%
1919–1920 | 1924Љубомир Давидовић
29%
1944Иван Шубашић
24%
1941–1942Душан Симовић
24%
1942–1943Слободан Јовановић
24%
1992–1993Милан Панић
19%
1934–1935Богољуб Јевтић
19%
1982–1986Милка Планинц
14%
1932Војислав Маринковић
14%
2001–2003Драгиша Пешић
14%
1967–1969Мика Шпиљак
14%
2000–2001Зоран Жижић
10%
1993–1998Радоје Контић
10%
1991–1992 (в.д.)Александар Митровић
10%
1932–1934Милан Сршкић
10%
1986–1989Бранко Микулић
10%
1977–1982Веселин Ђурановић
10%
1971–1977Џемал Биједић
10%
1920–1921Миленко Веснић
10%
1926–1927 | 1934Никола Узуновић
10%
1927–1928Велимир Вукићевић
10%
1943–1944Божидар Пурић
10%
1943Милош Трифуновић
10%
1969–1971Митја Рибичич
10%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz