Quiz Matematyka - pytania trudniejsze

Quiz dla ambitnych matematyków! Jeśli ktokolwiek znajdzie błąd, to zgłaszać w komentarzach :D
Quiz wykonany przez eliasz02
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 2 marca, 2020
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany2 marca, 2020
Razy rozwiązany159
Średni wynik33,3%
Zgłoś quizZgłoś
30:00
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
1. Pole trójkąta ograniczonego osiami układu współrzędnych i prostą y=0.5x+3 wynosi
9
18
3
6
2. proste y=3x-1 i y=4x+2 przecinają się w punkcie:
P(3,-10)
P(-3,10)
P(2,10)
P(-3, -10)
3. Parabola y=2(x-3)^2+1
Leży w całości nad osią OX
Leży w całości pod osią OX
Przecina oś OX
Oś OX jest styczną do wykresu w jej wierzchołku
4. Rozwiązaniem równania (x-2)(x-3)(x+1)^2=0 są liczby
Których iloczyn jest dodatni
Których suma wynosi 4
Które mogą tworzyć ciąg geometryczny
Których suma kwadratów wynosi 16
5. Liczba punktów wspólnych parabol y=2(x-1)(x-3) i z=0.5(x-1)^2 - 3 wynosi
2
1
0
6. Suma kwadratów pierwiastków równania 3x^2 - 4x + 1 = 0 wynosi:
1,(1)
1,(9)
2
1,(12)
7. Równanie 4x^2 - (m-2)x + 3 = 0 ma 2 pierwiastki dla ( przyjmij przybliżenie pierwiastka z 3 równe 1,7 )
m<-4,8 i 8,8
Dla dowolnego m
m>-4,8 i m<8,8
m>4,8 i m<-8,8
8. Po rozłożeniu wielomianu W(x)=x^3 - 4x^2 + x - 4 otrzymamy
(x-1)(x+1)(x-4)
(x^2+1)(x-4)
(x-4)^2(x+1)
(x+1)^2(x-4)
9. Rozwiązaniem(rozwiązaniami) wymiernymi równania x^3 - 3x + 2 = 0 jest(są) liczby:
1
-1
2, 1
-2, 1
10. Dla jakiego parametru a iloczyn wielomianów g(x) i f(x) jest równy wielomianowi h(x), gdy f(x)=ax-4 g(x)=ax-1 h(x)=9x^2 + 15x + 4
-3
3
0
1/3
11. Podaj a jeśli wykres funkcji y=a/x przecina prostą y=x w punktach P1 i P2, a odcinek P1P2 ma długość 8.
a=8
a=-8
a=9
a=7
12. Rozwiązaniami/rozwiązaniem równania x:(x-1)=(x+2):x są liczby/jest liczba :
x=2
x=1
x=3
x=-1
13. Punkt/punkty przecięcia wykresów funkcji f(x)=2:x i g(x)=-x^2 + 2x + 1 to:
P(-1, 2) R(2,1) S(1,2)
P(2,-1) R(1,2) S(-1, 2)
P(2,1) R(1,2), S(-1, -2)
14. Dla jakich x zachodzi równość sinx=cosx
Tylko dla x=3pi/4
Tylko dla x=-3pi/4
Tylko dla x=pi/2
Tylko dla x=pi/4
15. Jeśli w pewnym ciągu a1=6 i an+1=an+20 to a3 wynosi
46
26
66
16
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy