Statystyki dla Quiz Matematyka - pytania trudniejsze

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 134 razy
  • Średni wynik to 5 z 15

Statystyki odpowiedzi

ZagadnienieOdpowiedź% Poprawnych
Pole trójkąta ograniczonego osiami układu współrzędnych i prostą y=0.5x+3 wynosi9
58%
proste y=3x-1 i y=4x+2 przecinają się w punkcie:P(-3, -10)
47%
Parabola y=2(x-3)^2+1Leży w całości nad osią OX
45%
Rozwiązaniem równania (x-2)(x-3)(x+1)^2=0 są liczbyKtórych suma wynosi 4
41%
Suma kwadratów pierwiastków równania 3x^2 - 4x + 1 = 0 wynosi:1,(1)
30%
Rozwiązaniem(rozwiązaniami) wymiernymi równania x^3 - 3x + 2 = 0 jest(są) liczby:-2, 1
30%
Jeśli w pewnym ciągu a1=6 i an+1=an+20 to a3 wynosi46
29%
Rozwiązaniami/rozwiązaniem równania x:(x-1)=(x+2):x są liczby/jest liczba :x=2
29%
Po rozłożeniu wielomianu W(x)=x^3 - 4x^2 + x - 4 otrzymamy(x^2+1)(x-4)
29%
Dla jakich x zachodzi równość sinx=cosxTylko dla x=pi/4
27%
Podaj a jeśli wykres funkcji y=a/x przecina prostą y=x w punktach P1 i P2, a odcinek P1P2 ma długość 8.a=8
24%
Liczba punktów wspólnych parabol y=2(x-1)(x-3) i z=0.5(x-1)^2 - 3 wynosi0
23%
Dla jakiego parametru a iloczyn wielomianów g(x) i f(x) jest równy wielomianowi h(x), gdy f(x)=ax-4 g(x)=ax-1 h(x)=9x^2 + 15x + 4-3
23%
Punkt/punkty przecięcia wykresów funkcji f(x)=2:x i g(x)=-x^2 + 2x + 1 to:P(-1, 2) R(2,1) S(1,2)
20%
Równanie 4x^2 - (m-2)x + 3 = 0 ma 2 pierwiastki dla ( przyjmij przybliżenie pierwiastka z 3 równe 1,7 )m<-4,8 i 8,8
19%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu