Statystyki dla Sprawdzian z WOS-u - prawo

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 663 razy
  • Średni wynik to 8 z 15

Statystyki odpowiedzi

ZagadnienieOdpowiedź% Poprawnych
Kradzież oznacza złamanie zarówno normy prawnej, jak i norm religijnych i moralnych.Prawda
66%
Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Reguła, według której uczestnicy uroczystości pogrzebowej muszą być ubrani na czarno, należy do norm prawnych.Fałsz
63%
Opieka nad rodzicami będącymi w podeszłym wieku to przykład realizowania normy zwyczajowej.Prawda
63%
Przechodzenie przez pasy na zielonym świetle jest zachowaniem wynikającym z przestrzegania normy moralnej.Fałsz
60%
Przyporządkuj do podanych opisów (1–6) właściwe rodzaje norm (A–D). Dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h.Norma prawna
58%
Na każdym obywatelu ciąży obowiązek nauki szkolnej do 18 roku życia.Norma prawna
57%
W czasie Świąt Wielkanocnych katolicy uczestniczą w uroczystych mszach świętych.Norma religijna
57%
Przyporządkuj podanym terminom prawniczym (1–4) właściwe definicje (A–D): Sankcja;Informacja o negatywnych konsekwencjach niezastosowania się do normy prawnej.
54%
Norma prawna.Reguła zachowania, której przestrzeganie jest gwarantowane przymusem państwowym.
53%
Nie można wyśmiewać i obrażać innych ludzi w anonimowych komentarzach w internecie.Norma moralna
47%
Osobom starszym trzeba ustępować miejsca w środkach komunikacji i w miejscach publicznych.Norma zwyczajowa
43%
Hipoteza;Wskazanie, do kogo adresowana jest norma prawna.
37%
Wskaż właściwe dokończenie zdania. W polskim systemie prawnym dziennikiem urzędowym nie jest:Krajowy Rejestr Długów
34%
Dyspozycja;Określone zachowanie wymagane od adresata normy prawnej.
34%
W wigilię świąt Bożego Narodzenia stroimy choinkę.Norma zwyczajowa
30%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu