Tibia - czary

Wymień jak najwięcej czarów znajdujących się w tibijskim świecie
Można użyć zarówno inkantacji czaru, jak i jego nazwy (lub skrótu, jeżeli jest popularny wśród graczy)
Nie uwzględniono czarów usuniętych z gry (np. Conjure Diamond Arrow/exevo gran con hur)
Quiz wykonany przez jhassa96
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 14 marzec, 2021
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany14 marzec, 2021
Razy rozwiązany21
Średni wynik21,0%
Zgłoś quizZgłoś
15:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 143 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Dla jakiej klasy/kto może stworzyć runę?
Runa czy spontaniczny?
Na który poziom?
Nazwa/inkantacja czaru/runy
Brak (Island of Destiny)
Spontaniczny
1
Practise Fire Wave/exevo dis flam hur
Brak (Island of Destiny)
Spontaniczny
1
Practise Healing/exura dis
Knight (Dawnport)
Spontaniczny
1
Bruise Bane/exura infir ico
Druid (Dawnport)
Spontaniczny
1
Chill Out/exevo infir frigo hur
Sorcerer (Dawnport)
Spontaniczny
1
Buzz/exori infir vis
Paladin, Druid, Sorcerer (Dawnport)
Spontaniczny
1
Magic Patch/exura infir
Druid (Dawnport)
Spontaniczny
1
Mud Attack/exori infir tera
Sorcerer (Dawnport)
Spontaniczny
1
Scorch/exevo infir flam hur
Paladin (Dawnport)
Spontaniczny
1
Arrow Call/exevo infir con
Brak (Island of Destiny)
Runiczny
1
Practise Magic Missile/adori dis min vis
Wszyscy
Spontaniczny
8
Find Person/exiva
Wszyscy
Spontaniczny
8
Light/utevo lux
Paladin, Druid, Sorcerer
Spontaniczny
8
Light Healing/exura
Knight
Spontaniczny
8
Wound Cleansing/exura ico
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
8
Apprentice's Strike/exori min flam
Wszyscy
Spontaniczny
9
Magic Rope/exani tera
Wszyscy
Spontaniczny
10
Cure Poison/exana pox
Wszyscy
Spontaniczny
12
Levitate/exani hur up/exani hur down
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
12
Energy Strike/exori vis
Paladin
Spontaniczny
13
Conjure Arrow/exevo con
Wszyscy
Spontaniczny
13
Great Light/utevo gran lux
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
13
Terra Strike/exori tera
Wszyscy
Spontaniczny
14
Haste/utani hur
Druid
Spontaniczny
14
Food/exevo pan
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
14
Flame Strike/exori flam
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
14
Magic Shield/utamo vita
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
14
Cancel Magic Shield/exana vita
Druid, Sorcerer
Runiczny
14
Poison Field/adevo grav pox
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
15
Ice Strike/exori frigo
Druid
Runiczny
15
Cure Poison/adana pox
Druid, Sorcerer
Runiczny
15
Fire Field/adevo grav flam
Druid
Runiczny
15
Intense Healing/adura gran
Druid, Sorcerer
Runiczny
15
Light Magic Missile/adori min vis
Sorcerer
Spontaniczny
16
Death Strike/exori mort
Druid
Spontaniczny
16
Physical Strike/exori moe ico
Knight
Spontaniczny
16
Brutal Strike/exori ico
Druid
Runiczny
16
Convince Creature/adeta sio
Paladin, Druid, Sorcerer
Runiczny
17
Destroy Field/adito grav
Druid
Spontaniczny
18
Heal Friend/exura sio
Druid
Spontaniczny
18
Ice Wave/exevo frigo hur
Sorcerer
Spontaniczny
18
Fire Wave/exevo flam hur
Elite Knight
Spontaniczny
20
Challenge/exeta res
Paladin, Druid, Sorcerer
Spontaniczny
20
Intense Healing/exura gran
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
20
Strong Haste/utani gran hur
Paladin, Druid, Sorcerer
Runiczny
21
Disintegrate/adito tera
Druid
Spontaniczny
22
Cure Electrification/exana vis
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
23
Creature Illusion/utevo res ina
Sorcerer
Spontaniczny
23
Energy Beam/exevo vis lux
Paladin
Spontaniczny
23
Ethereal Spear/exori con
Druid, Sorcerer
Runiczny
24
Stalagmite/adori tera
Druid
Runiczny
24
Ultimate Healing/adura vita
Paladin
Spontaniczny
25
Conjure Explosive Arrow/exevo con flam
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
25
Summon Creature/utevo res
Knight
Spontaniczny
25
Charge/utani tempo hur
Druid, Sorcerer
Runiczny
25
Heavy Magic Missile/adori vis
Druid
Runiczny
25
Poison Bomb/adevo mas pox
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
26
Ultimate Light/utevo vis lux
Paladin
Spontaniczny
26
Cancel Invisibility/exana ina
Sorcerer
Spontaniczny
26
Ignite/utori flam
Druid
Runiczny
27
Chameleon/adevo ina
Druid, Sorcerer
Runiczny
27
Fire Bomb/adevo mas flam
Sorcerer
Runiczny
27
Fireball/adori flam
Paladin
Runiczny
27
Holy Missile/adori san
Druid, Sorcerer
Runiczny
27
Soulfire/adevo res flam
Elder Druid
Runiczny
27
Wild Growth/adevo grav vita
Druid, Sorcerer
Runiczny
27
Animate Dead/adana mort
Knight
Spontaniczny
28
Whirlwind Throw/exori hur
Druid
Runiczny
28
Stone Shower/adori mas tera
Sorcerer
Runiczny
28
Thunderstorm/adori mas vis
Druid
Runiczny
28
Icicle/adori frigo
Sorcerer
Spontaniczny
29
Great Energy Beam/exevo gran vis lux
Druid, Sorcerer
Runiczny
29
Poison Wall/adevo mas grav pox
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
30
Ultimate Healing/exura vita
Druid
Spontaniczny
30
Cure Burning/exana flam
Druid
Runiczny
30
Avalanche/adori mas frigo
Sorcerer
Runiczny
30
Great Fireball/adori mas flam
Druid, Sorcerer
Runiczny
31
Explosion/adevo mas hur
Druid
Spontaniczny
32
Heal Party/utura mas sio
Sorcerer
Spontaniczny
32
Enchant Party/utori mas sio
Paladin
Spontaniczny
32
Protect Party/utamo mas sio
Knight
Spontaniczny
32
Train Party/utito mas sio
Sorcerer
Runiczny
32
Magic Wall/adevo grav tera
Knight
Spontaniczny
33
Groundshaker/exori mas
Druid, Sorcerer
Runiczny
33
Fire Wall/adevo mas grav flam
Sorcerer
Spontaniczny
34
Electrify/utori vis
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
35
Invisible/utana vid
Paladin
Spontaniczny
35
Divine Healing/exura san
Knight
Spontaniczny
35
Berserk/exori
Druid
Spontaniczny
36
Mass Healing/exura gran mas res
Sorcerer
Runiczny
37
Energy Bomb/adevo mas vis
Sorcerer
Spontaniczny
38
Energy Wave/exevo vis hur
Druid
Spontaniczny
38
Terra Wave/exevo tera hur
Sorcerer
Spontaniczny
38
Great Fire Wave/exevo gran flam hur
Paladin
Spontaniczny
40
Divine Missile/exori san
Knight
Spontaniczny
40
Inflict Wound/utori kor
Druid
Spontaniczny
40
Strong Ice Wave/exevo gran frigo hur
Master Sorcerer
Spontaniczny
41
Conjure Wand of Darkness/exevo gran mort
Druid, Sorcerer
Runiczny
41
Energy Wall/adevo mas grav vis
Paladin
Spontaniczny
45
Enchant Spear/exeta con
Knight, Druid
Spontaniczny
45
Cure Bleeding/exana kor
Sorcerer
Runiczny
45
Sudden Death/adori gran mort
Paladin
Spontaniczny
50
Divine Caldera/exevo mas san
Knight, Paladin
Spontaniczny
50
Recovery/utura
Druid
Spontaniczny
50
Envenom/utori pox
Druid
Runiczny
54
Paralyse/adana ani
Sorcerer
Spontaniczny
55
Rage of the Skies/exevo gran mas vis
Druid
Spontaniczny
55
Wrath of Nature/exevo gran mas tera
Paladin
Spontaniczny
55
Swift Foot/utamo tempo san
Sorcerer
Spontaniczny
55
Lightning/exori amp vis
Knight
Spontaniczny
55
Protector/utamo tempo
Sorcerer
Spontaniczny
60
Hell's Core/exevo gran mas flam
Druid
Spontaniczny
60
Eternal Winter/exevo gran mas frigo
Knight
Spontaniczny
60
Blood Rage/utito tempo
Paladin
Spontaniczny
60
Sharpshooter/utito tempo san
Paladin
Spontaniczny
60
Salvation/exura gran san
Knight
Spontaniczny
70
Front Sweep/exori min
Paladin
Spontaniczny
70
Holy Flash/utori san
Sorcerer
Spontaniczny
70
Strong Flame Strike/exori gran flam
Druid
Spontaniczny
70
Strong Terra Strike/exori gran tera
Sorcerer
Spontaniczny
75
Curse/utori mort
Paladin
Spontaniczny
80
Cure Curse/exana mort
Druid
Spontaniczny
80
Strong Ice Strike/exori gran frigo
Knight
Spontaniczny
80
Intense Wound Cleansing/exura gran ico
Sorcerer
Spontaniczny
80
Strong Energy Strike/exori gran vis
Knight
Spontaniczny
90
Fierce Berserk/exori gran
Sorcerer
Spontaniczny
90
Ultimate Flame Strike/exori max flam
Paladin
Spontaniczny
90
Strong Ethereal Spear/exori gran con
Druid
Spontaniczny
90
Ultimate Terra Strike/exori max tera
Knight, Paladin
Spontaniczny
100
Intense Recovery/utura gran
Sorcerer
Spontaniczny
100
Ultimate Energy Strike/exori max vis
Druid
Spontaniczny
100
Ultimate Ice Strike/exori max frigo
Knight
Spontaniczny
110
Annihilation/exori gran ico
Knight
Spontaniczny
150
Chivalrous Challenge/exeta amp res
Sorcerer
Spontaniczny
175
Sap Strength/exori kor
Knight
Spontaniczny
200
Summon Knight Familiar/utevo gran res eq
Paladin
Spontaniczny
200
Summon Paladin Familiar/utevo gran res sac
Druid
Spontaniczny
200
Summon Druid Familiar/utevo gran res dru
Sorcerer
Spontaniczny
200
Summon Sorcerer Familiar/utevo gran res ven
Royal Paladin
Spontaniczny
250
Divine Dazzle/exana amp res
Sorcerer
Spontaniczny
275
Expose Weakness/exori moe
Druid, Sorcerer
Spontaniczny
300
Restoration/exura max vita
Druid
Spontaniczny
300
Nature's Embrace/exura gran sio
Knight
Spontaniczny
300
Fair Wound Cleansing/exura med ico
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy