Påvisningsreaksjoner i kjemi 2

Må kunne ved del 1 av kjemi eksamen.
Utgangspunkt i eksamensveiledning for kjemi 2 av UDIR
Vedlegg: Påvisningsreaksjoner som forutsettes kjent ved del 1 av eksamen i kjemi 2
Quiz by Guust
Rate:
Last updated: April 1, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJanuary 27, 2020
Times taken36
Average score53,8%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 13 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Karbonationer + syre
Brusing av karbondioksid
Salt med acetationer + HCl
Lukt av eddik
Salt med ammoniumioner + NaOH
Lukt av ammoniakk
Forbindelse med C=C adderer (grunnstoff)
Brom
Reagerer med 2,4-dinitrofenylhydrazin
Karbonylforbindelser
Aldehyder reagerer med... (navn + væske)
Fehlings væske
Aldehyder reagerer med... (grunnstoff + syre + reagens)
Kromsyrereagens
Hint
Answer
Aldehyder reagerer med... (navn + reagens)
Tollens reagens
Reagerer med kromsyrereagens (alkoholer)
Primære og sekundære alkoholer
Reagerer IKKE med kromsyrereagens (alkoholer)
Tertiære alkoholer
Organiske syrer påvises ved å tilsette...
Dråper mettet løsning natriumhydrogenkarbonat
Fenoler gir fiolett farge med...
Fe(3+)-ioner i løsning
Umettede forbindelser...
Soter ved forbrenning
+1
Level 17
Mar 2, 2020
Lett seier!
+1
Level 21
Mar 2, 2020
Dette er "really good" Arnisimo.