Statistics for Påvisningsreaksjoner i kjemi 2

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 35 times
    (7 since last reset)
  • The average score is 9 of 13

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Salt med ammoniumioner + NaOHLukt av ammoniakk
100%
Salt med acetationer + HClLukt av eddik
100%
Forbindelse med C=C adderer (grunnstoff)Brom
75%
Karbonationer + syreBrusing av karbondioksid
75%
Aldehyder reagerer med... (navn + væske)Fehlings væske
75%
Reagerer med 2,4-dinitrofenylhydrazinKarbonylforbindelser
75%
Aldehyder reagerer med... (grunnstoff + syre + reagens)Kromsyrereagens
75%
Reagerer med kromsyrereagens (alkoholer)Primære og sekundære alkoholer
75%
Reagerer IKKE med kromsyrereagens (alkoholer)Tertiære alkoholer
75%
Umettede forbindelser...Soter ved forbrenning
50%
Aldehyder reagerer med... (navn + reagens)Tollens reagens
50%
Fenoler gir fiolett farge med...Fe(3+)-ioner i løsning
25%
Organiske syrer påvises ved å tilsette...Dråper mettet løsning natriumhydrogenkarbonat
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset