Organiske Reaksjonstyper

Fra Kjemi 2
Quiz by Guust
Rate:
Last updated: March 2, 2020
First submittedFebruary 10, 2020
Times taken7
Average score100,0%
Report this quizReport
1:00
Enter answer here
0
 / 6 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hva skjer?
Navn
Et molekyl legges til et annet molekyl og danner et større molekyl.
Addisjonsreaksjon
Et molekyl fjernes fra et større molekyl. Det store molekylet får en dobbeltbinding.
Eliminasjonsreaksjon
Et molekyl tar opp i seg et vannmolekyl og deretter spaltes i to molekyler.
Hydrolyse
Hva skjer?
Navn
To molekyler reagerer og går sammen mens et mindre molekyl spaltes av.
Kondensasjonsreaksjon
Det foregår både en oksidasjon og en reduksjon.
Redoksreaksjon
Et atom/en atomgruppe erstattes med en annen.
Substitusjonsreaksjon
+1
Level 32
Feb 11, 2020
Jeg skrev kondensasjonsreakssjon :(
+1
Level 32
Feb 11, 2020
Det er teit at man må skrive reaksjon hver gang >:(
+1
Level 21
Mar 2, 2020
Hei ArisIbaris,

I appreciate din kommentar og tilbakemelding. Dette skal fikses øyeblikkelig:)