thumbnail

Svenska myndigheter till förkortningar

Hur många förkortningar för svenska myndigheter kan du komma på?
Quiz by limesmurfen
Rate:
Last updated: June 1, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJune 1, 2020
Times taken56
Average score62,5%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 16 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Myndighet
Förkortning
Allmänna reklamationsnämnden
ARN
Arbetsmiljöverket
AV
Barnombudsmannen
BO
Brottsförebyggande rådet
BRÅ
Ekobrottsmyndigheten
EKB
Försvarets radioanstalt
FRA
Försvarsmakten
FM
Havs- och vattenmyndigheten
HaV
Myndighet
Förkortning
Inspektionen för vård och omsorg
IVO
institutet för språk och folkminnen
ISOF
Luftfartsverket
LFV
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
MSB
Post och telestyrelsen
PTS
Statistiska centralbyrån
SCB
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SMHI
Säkerhetspolisen
SÄPO
Comments
No comments yet