Statystyki dla Flagi nieistniejących już państw

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 836 razy
    (740 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 6 z 16

Statystyki odpowiedzi

Odpowiedź% Poprawnych
ZSRR
97%
Austro-Węgry
62%
III Rzesza
61%
NRD
56%
PRL
56%
Imperium Osmańskie
50%
Prusy
45%
Rzeczpospolita Obojga Narodów
38%
Cesarstwo Japońskie
29%
Wielkie Księstwo Litewskie
25%
Indie Brytyjskie
15%
Hospodarstwo Mołdawskie
13%
Skonfederowane Stany Ameryki
13%
Litewska SRR
9%
Państwo zakonu krzyżackiego
9%
SFR Jugosławii
5%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania