Przyporządkuj opis do nazwy polskich kodeksów

Quiz jest trudny, bo trzeba znać nazwy kodeksów, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz.
Powodzenia
Quiz wykonany przez Sikorsky
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 17 marzec, 2020
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany17 marzec, 2020
Razy rozwiązany67
Średni wynik71,4%
Zgłoś quizZgłoś
10:00
Jaki to kodeks?
0
 / 14 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Opis
Nazwa kodeksu
Normuje zagadnienia z zakresu prawa ..., stosunki między osobami fizycznymi, stosunki między osobą prawną a osobą fizyczną, prawa rzeczowe, zobowiązania i spadki.
Kodeks cywilny
Obejmuje sprawy o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.
Kodeks karny skarbowy
Reguluje zasady odpowiedzialności (wina, sprawstwo, podżeganie, ...), zawiera również katalog przestępstw.
Kodeks karny
Reguluje zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa (...).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Reguluje kwestie wyborów i warunków ich ważności.
Kodeks wyborczy
Reguluje prawa i obowiązki w odniesieniu do wszystkich pracowników.
Kodeks pracy
Reguluje tryb postępowania przed sądami w sprawach o wykroczenia.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Reguluje zasady i tryb wykonywania kar, środków karnych (...).
Kodeks karny wykonawczy
Reguluje zasady odpowiedzialności za czyny, które nie się przestępstwami.
Kodeks wykroczeń
Reguluje właściwości sądów w sprawach cywilnych.
Kodeks postępowania cywilnego
Reguluje postępowania przed sądami (...) w którym jedną ze stron jest organ państwowy.
Kodeks postępowania administracyjnego
Zawiera regulacje dotyczące spółek handlowych.
Kodeks spółek handlowych
Reguluje stosunki związane z żeglugą morską.
Kodeks morski
Reguluje właściwości sądów w sprawach karnych.
Kodeks postępowania karnego
Nie ma jeszcze komentarzy