Verbs Aimsire Láithreach

Verbs in Future Tense
Quiz by Quizmaker1200444
Rate:
Last updated: March 27, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 26, 2022
Times taken8
Average score53.2%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 62 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Verb
English
Aimsir Fháistineach
Ábair
To say
Deir
Aimsigh
To locate
Aimsíonn
Ardaigh
To raise
Ardaíonn
Athraigh
To change
Athraíonn
Beir
To catch
Beireann
To be
Bíonn
Brostaigh
To hurry
Brostaíonn
Buail
To hit
Buaileann
Ceannaigh
To buy
Ceannaíonn
Cabhraigh
To help
Cabhraíonn
Caill
To lose/miss
Cailleann
Caith
To throw/spend/catch
Caitheann
Can
To sing
Canann
Ceap
To think
Ceapann
Ceiliúir
To celebrate
Ceiliúrann
Ceistigh
To question
Ceistíonn
Cloigh
To defeat
Cloíonn
Clois
To hear
Cloiseann
Codail
To sleap
Coldaíonn
Coinnigh
To keep
Coinníonn
Cosain
To defend
Cosnaíonn
Críochnaigh
To finish
Críochnaíonn
Creid
To believe
Creideann
Cruinnigh
To gather
Cruinníonn
Cuimhnigh
To remember
Cuimhníonn
Cuir
To put
Cuirinn
Déan
To do
Déanann
Deisigh
To repair
Deisíonn
Díol
To sell
Díolann
Dúisigh
To wake up
Dúisíonn
Dún
To close
Dúnann
Verb
English
Aimsir Fháistineach
Éist
To listen
Éisteann
Éirigh
To get up
Éiríonn
Fág
To leave
Fágann
Faigh
To get
Faigheann
Fan
To wait/stay
Fanann
Fás
To grow
Fásann
Féach
To watch
Féachann
Feic
To see
Feiceann
Feoigh
To wither
Feonn
Fill
To return
Filleann
Foghlaim
To learn
Foghlaimíonn
Freagiar
To answer
Freagraíonn
Glan
To clean
Glanann
Gortaigh
To hurt
Gortaíonn
Imir
To play (sport)
Imríonn
Ith
To eat
Itheann
Léigh
To reat
Léann
Oibrigh
To work
Oibríonn
Ól
To drink
Ólaíonn
Oscail
To open
Osclaíonn
Scríobh
To write
Scríobhann
Seinn
To play (music)
Seinneann
Tabhair
To give
Tugann
Tar
To come
Tagann
Teastaigh
To want
Teastaíonn
Téigh
To go
Téann
Tiomain
To drive
Tiománann
Tóg
To take
Tógann
Tosach
To start
Tosaíonn
Tuig
To understand
Tuigeann
Úsáid
To use
Úsaideann
No comments yet