thumbnail

All Tinkhundla of Eswatini with a Map

How many of the 55 tinkhundla in Eswatini can you name?
Quiz by ThatOnePunk
Rate:
Last updated: June 7, 2021
First submittedJune 7, 2021
Times taken10
Average score54.5%
Report this quizReport
6:30
Enter tinkhundla here:
0
 / 55 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Hhohho
Hhukwini
Lobamba
Madlangempisi
Maphalaleni
Mayiwane
Mbabane East
Mbabane West
Mhlangatane
Motjane
Ndzingeni
Nkhaba
Ntfonjeni
Pigg's Peak
Timphisini
Lubombo
Dvokodvweni
Hlane
Lomahasha
Lubuli
Lugongolweni
Matsanjeni North
Mhlume
Mpolonjeni
Nkilongo
Siphofaneni
Sithobela
Manzini
Kukhanyeni
Kwaluseni
La-Mgabhi
Lobamba Lomdzala
Ludzeludze
Mafutseni
Mahlangatsha
Mangcongco
Manzini North
Manzini South
Mhlambanyatsi
Mkhiweni
Mthongwaneni
Ngwempisi
Nhlambeni
Ntondozi
Shiselweni
Gege
Hosea
Kubuta
Maseyisini
Matsanjeni South
Mtsambama
Ngudzeni
Nkwene
Sandleni
Shiselweni I
Shiselweni II
Sigwe
Somntongo
Zombodze
+3
Level 55
Jun 7, 2021
Now that's officially the coolest second-level-subdivision name.
+2
Level 67
Jun 8, 2021
I can agree on that