Statistics for List of Chinese Capitals by population

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 18 times
  • The average score is 25 of 33

Answer Stats

PopulationCapital% Correct
19,612,388Beijing
100%
12,701,948Guangzhou
100%
23,019,196Shanghai
100%
12,938,693Tianjin
100%
28,846,170Chongqing
92%
8,700,373Hangzhou
92%
8,003,744Nanjing
92%
9,785,388Wuhan
92%
15,118,839Chengdu
83%
10,635,971Harbin
83%
8,106,171Shenyang
83%
8,627,089Zhengzhou
83%
7,071,576Hong Kong
75%
559,423Lhasa
75%
6,658,742Nanning
75%
3,112,559Ürümqi
75%
8,467,838Xi'an
75%
7,674,439Changchun
67%
7,040,952Changsha
67%
7,115,369Fuzhou
67%
4,322,611Guiyang
67%
2,650,364Hohhot
67%
6,813,984Jinan
67%
6,432,259Kunming
67%
552,503Macau
67%
5,042,566Nanchang
67%
2,046,170Haikou
58%
7,457,027Hefei
58%
3,616,163Lanzhou
58%
10,163,788Shijiazhuang
58%
4,201,592Taiyuan
58%
2,208,708Xining
50%
1,993,088Yinchuan
50%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz