Statistics for List of Chinese Capitals by population

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 17 times
  • The average score is 24 of 33

Answer Stats

PopulationCapital% Correct
19,612,388Beijing
100%
12,701,948Guangzhou
100%
23,019,196Shanghai
100%
12,938,693Tianjin
100%
28,846,170Chongqing
91%
8,700,373Hangzhou
91%
8,003,744Nanjing
91%
9,785,388Wuhan
91%
15,118,839Chengdu
82%
10,635,971Harbin
82%
8,106,171Shenyang
82%
8,627,089Zhengzhou
82%
7,071,576Hong Kong
73%
559,423Lhasa
73%
6,658,742Nanning
73%
3,112,559Ürümqi
73%
8,467,838Xi'an
73%
7,674,439Changchun
64%
7,040,952Changsha
64%
7,115,369Fuzhou
64%
4,322,611Guiyang
64%
2,650,364Hohhot
64%
6,813,984Jinan
64%
6,432,259Kunming
64%
552,503Macau
64%
5,042,566Nanchang
64%
2,046,170Haikou
55%
7,457,027Hefei
55%
3,616,163Lanzhou
55%
10,163,788Shijiazhuang
55%
4,201,592Taiyuan
55%
2,208,708Xining
45%
1,993,088Yinchuan
45%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz