ארומיקע לענדער פון פּוילן – מאַפּע קוויז

?װי אַזוי גוט קענסטו די ארומיקען לענדער פון פּוילן
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: January 13, 2022
First submittedJanuary 13, 2022
Times taken7
Average score85.7%
Report this quizReport
1:00
0
 guessed
7 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
לאַנד
אוקרײַנע
דײַטשלאַנד
ווײַסרוסלאנד
טשעכײַ
ליטע
סלאָװאַקײַ
רוסלאַנד
This answer is:
באלטישער ים
+2
Level 73
Jan 16, 2022
amazing quiz

!גוט אַרבעט

+1
Level 66
Jan 16, 2022
!אַ דאַנק אֵיתָן

Thx