מֶחוֹזוֹת יִשְׂרָאֵל - מַפָּה חִידוֹן

Can you sort the districts of Israel?
?אתה יכול למיין את המחוזות של ישראל
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: March 30, 2022
First submittedMarch 30, 2022
Times taken4
Average score66.7%
Report this quizReport
2:00
0
 guessed
6 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
מָחוֹז
מְחוֹז הַדָּרוֹם
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז
מְחוֹז הַצָפוֹן
מְחוֹז חֵיפָה
מְחוֹז יְרוּשָׁלַיִם
מְחוֹז תֵּל־אָבִיב
This answer is:
הַנֶּגֶבֿאִידוּמיאָהמוֹאָבפֶּרֶאָהסִינַיהַגָּלִיליַםהַמֶּלַחיְהוּדֲההַשׁוֹמרוֹןהַיַםהֲתִּיכוֹןיַםכִּנֶרֵתּ
No comments yet