אינדזלען פֿון יאַפּאַן - מאַפּע קוויז

?ווי אַזוי גוט קענסטו די אינדזלען פֿון יאַפּאַן
די צייט איז זייער קורץ
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: May 8, 2022
First submittedApril 24, 2022
Times taken9
Average score100.0%
Report this quizReport
0:15
0
 guessed
4 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
טו דעם נאָמען צו דער אינדזל
האָנשו
האָקײַדא
קיושו
שיקאָקו
This answer is:
טאָקיאָסאָפּאָראַיאַפּאַנישער ים
No comments yet