לענדער פֿונעם מיטל מזרח - מאַפּע קוויז

?קענסטו די לענדער לענדער פֿונעם מיטל מזרח
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: May 15, 2022
First submittedMay 15, 2022
Times taken2
Average score100.0%
Report this quizReport
3:30
0
 guessed
17 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
לענדער
אָמאַן
איראַן | פּערסיע
איראַק
באַכריין
טערקײַ
יִשְׂרָאֵל | אֶרֵץ יִשְׂראֻל | ישראל
יאָרדאַניע | ירדן
יהודה ושומרון | מערב ברעג | פּאַלעסטינע
לבֿנון | לעװאָנען
סאַודי אַראַביע
סיריע
עגיפּטן | מצרים
פאַראייניגטע אַראַבישע עמיראַטן
ציפּערן
קאַטאַר
קואווייט
תּימן | יעמען
This answer is:
image/svg+xml
No comments yet