לענדער פֿון אָקעאַניע - מאַפּע קוויז

?קענסטו די לענדער פֿון אָקעאַניע
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: May 15, 2022
First submittedMay 15, 2022
Times taken2
Average score93.8%
Report this quizReport
3:30
0
 guessed
16 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
לענדער
אויסטראַליע
וואַנואַטו
טואוואַלו
טאָנגאַ
מאַרשאַל אינזלען
מיקראָנעזיע
נאורו | נוירו
ניו זילאַנד
ניי קאַלעדאָניע (פֿראַנקרײַך)
סאַמאָאַ
סאָלאָמאָן אינזלען
פּאַלאַו
פֿידזשי
פֿראַנצויזישע פּאָלינעזיע (פֿראַנקרײַך)
פאַפואַ ניי גינע
קיריבאַטי
This answer is:
No comments yet