שטעט פֿונעם פֿאַריינוגטער קעניגרייך - מאַפּע קוויז

?קענסטו די שטעט פֿונעם פֿאַריינוגטער קעניגרייך
עטלעכע זענען נישט קיין אָפֿישאַל שטעט
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: July 14, 2022
First submittedJuly 14, 2022
Times taken1
Average score95.2%
Report this quizReport
4:30
0
 guessed
21 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
שטעט
אַבערדין
אָקספֿאָרד
אינווערנעס
בירמינגהאַם
בעלפֿאַסט
בריסטאָל
ברײַטאָן
גלאַזגאָ
דאָווער
דוגלעס
יאָרק
לאָנדאָן
לאָנדאָנדערי | דערי
ליווערפּול
מאַנטשעסטער
נאָריטש
ניוקאַסטל אויפֿן טײַן
עדינבורג
פּלימעף
קאַרדיף
קירקוואַל
This answer is:
No comments yet