טייכן פון די פּוילישע־ליטווישע קאָמאָנוועלט – מאַפּע קוויז

?קענסטו סאָרט די טייכן פון פּוילן־ליטע
Слава Україні - כּבֿוד צו אוקריינא - רום דער אוקראַיִנע
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: March 26, 2022
First submittedFebruary 7, 2022
Times taken3
Average score90.9%
Report this quizReport
3:00
0
 guessed
11 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
טייכן
בערעזינע
אינהולעץ
דווינע
דניעפער
טייס
נעמאן
נעסטער
סאזש
פרוט
פריפיאט
װײַסל
This answer is:
No comments yet