שטעט פון די אוקראַיִנע – מאַפּע קוויז

?ווי אַזוי גוט ווײַסטו די גרעסטע שטעט פון די אוקראַיִנע
Слава Україні - כּבֿוד צו אוקריינא - רום דער אוקראַיִנע
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: March 26, 2022
First submittedFebruary 27, 2022
Times taken4
Average score80.0%
Report this quizReport
5:00
0
 guessed
10 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
שטעט
אַדעס
Одеса
דניפּרא
Дніпро
דאָנעצק
Донецьк
זאַפּאָראָזשיע
Запоріжжя
כאַרקעוו \ חאַרקאוו
Харків
לעמבערג \ לעמבעריק
Львів
מיקאָלײַעווע
Миколаїв
מאַריופּאָל
Маріуполь
קיעוו
Київ
קריוואי ריה
Кривий Ріг
This answer is:
No comments yet