שטעט פֿון מאָלדאָווע - מאַפּע קוויז

ווי אַזוי גוט ווײַסטו די גרעסטע שטעט פֿון מאָלדאָווע?
מיט טראַנסניסטריע
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: March 6, 2022
First submittedMarch 6, 2022
Times taken2
Average score100.0%
Report this quizReport
5:00
0
 guessed
10 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
שטעט
אונגני
אוריוו
בעלץ
דובאָסאַר
טיגינע
טערעספּאָלי
סאָראָקע
קעשענעוו
קאַכול
ריבניצע
This answer is:
No comments yet