דיסטריקטן פֿון ישראל – מאַפּע קוויז

?קענסטו סאָרטירן די דיסטריקטן פֿון ישראל
די נעמען אויבן זײַנען ייִדיש און די נעמען אונטן זײַנען העבראַיִש
די נעמען אויף דער מאַפּע זײַנען אין העבראַיִש
Save time by using Keyboard Shortcuts
Quiz by FSLiudger
Rate:
Last updated: March 29, 2022
First submittedMarch 29, 2022
Times taken10
Average score100.0%
Report this quizReport
5:00
0
 guessed
6 remaining
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
דיסטריקטן
דרום דיסטריקט
מְחוֹז הַדָּרוֹם
חיפה דיסטריקט
מְחוֹז חֵיפָה
ירושלים דיסטריקט
מְחוֹז יְרוּשָׁלַיִם
צענטער דיסטריקט
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז
צפון דיסטריקט
מְחוֹז הַצָפוֹן
תל אביב דיסטריקט
מְחוֹז תֵּל־אָבִיב
This answer is:
הַנֶּגֶבֿאִידוּמיאָהמוֹאָבפֶּרֶאָהסִינַיהַגָּלִיליַםהַמֶּלַחיְהוּדֲההַשׁוֹמרוֹןהַיַםהֲתִּיכוֹןיַםכִּנֶרֵתּ
No comments yet