Tyska verb

JAG HAR HAN FORM PÅ ALLA STARKA VERB OM DET INTE STÅR NÅGOT ANNAT
Quiz by fehyv
Rate:
Last updated: January 29, 2015
First submittedJanuary 29, 2015
Times taken111
Average score30,8%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 39 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
de blir
werden
de blev
wurden
de har blivit
sind geworden
de är
sie sind
de var
sie waren
de har varit
sind gewesen
de har
sie haben
de hade
sie hatten
de har haft
sie haben gehabt
han ger
gibt
han gav
gab
han har givit
hat gegeben
han äter
isst
Hint
Answer
han åt
ass
han har ätit
har gegessen
han går
geht
han gick
ging
han har gått
er hat gegangen
han sitter
sitzt
han satt
sass
han har suttit
hat gesessen
han drar
zieht
han drog
zog
han har dragit
er hat gezogen
han dör
stirbt
han dog
starb
Hint
Answer
han har dött
ist gestorben
han tar
nimmt
han tog
nahm
han har tagit
hat genommen
han kommer
kommt
han kom
kam
han har kommit
ist gekommen
han börjar
er beginnt
han började
er begann
han har börjat
hat begonnen
han träffar
trifft
han träffade
traf
han har träffat
hat getroffen
+1
Level 83
Jan 30, 2015
I think it is 'hat gegessen' and 'er ist gegangen'.
+1
Level 1
Feb 2, 2015
Thanks man! I edit :)
+1
Level 48
Apr 22, 2015
Det är fortfarande inte ändrat... Och det skulle vara bra om du kunde vara konsistent med om pronomenet ska vara med eller inte :) Antingen kräver du det på alla eller på inga alls
+1
Level 66
Jan 13, 2017
Korrigeringar från en tysk:

de blir – sie werden

de blev – sie wurden

de har blivit – sie sind geworden

de har varit – sie sind gewesen

han ger – er gibt

han gav – er gab

han har givit – er hat gegeben

han äter – er isst

han åt – er aß (er ass)

han har ätit – er hat gegessen

han går – er geht

han gick – er ging

han har gått – er ist gegangen

han sitter – er sitzt

han satt – er saß (er sass)

han har suttit – er hat gesessen

han drar – er zieht

han drog – er zog

han dör– er stirbt

han dog – er starb

han har dött – er ist gestorben

han tar – er nimmt

han tog – er nahm

han har tagit – er hat genommen

han kommer – er kommt

han kom – er kam

han har kommit – er ist gekommen

han börjar – er beginnt

han började – er begann

han har börjat – er hat begonnen

han träffar – er trifft

han träffade – er traf

han har träffat – er hat getroffen

Alltid med pronomen.