Периодни систем елемената - квиз

Постоји 118 елемената у периодном систему. Колико их можете именовати?
Quiz by Kova
Rate:
Last updated: September 3, 2020
First submittedSeptember 3, 2020
Times taken71
Average score31,4%
Report this quizReport
12:00
Упишите назив елемента овдје:
0
 / 118 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
1
H
2
He
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
#
Element
1
Водоник
2
Хелијум
3
Литијум
4
Берилијум
5
Бор
6
Угљеник
7
Азот
8
Кисеоник
9
Флуор
10
Неон
11
Натријум
12
Магнезијум
13
Алуминијум
14
Силицијум
15
Фосфор
16
Сумпор
17
Хлор
18
Аргон
19
Калијум
20
Калцијум
21
Скандијум
22
Титанијум
23
Ванадијум
24
Хром
#
Element
25
Манган
26
Гвожђе
27
Кобалт
28
Никл
29
Бакар
30
Цинк
31
Галијум
32
Германијум
33
Арсен
34
Селен
35
Бром
36
Криптон
37
Рубидијум
38
Стронцијум
39
Итријум
40
Цирконијум
41
Ниобијум
42
Молибден
43
Технецијум
44
Рутенијум
45
Родијум
46
Паладијум
47
Сребро
48
Кадмијум
#
Element
49
Индијум
50
Калај
51
Антимон
52
Телур
53
Јод
54
Ксенон
55
Цезијум
56
Баријум
57
Лантан
58
Церијум
59
Празеодијум
60
Неодијум
61
Прометијум
62
Самаријум
63
Европијум
64
Гадолинијум
65
Тербијум
66
Деспрозјум
67
Холмијум
68
Ербијум
69
Тулијум
70
Итербијум
71
Лутецијум
72
Хафнијум
#
Element
73
Тантал
74
Волфрам
75
Ренијум
76
Осмијум
77
Иридијум
78
Платина
79
Злато
80
Жива
81
Талијум
82
Олово
83
Бизмут
84
Полонијум
85
Астат
86
Радон
87
Францијум
88
Радијум
89
Актинијум
90
Торијум
91
Протактинијум
92
Уранијум
93
Нептунијум
94
Плутонијум
95
Америцијум
#
Element
96
Киријум
97
Беркилијум
98
Калифорнијум
99
Ајнштајнијум
100
Фермијум
101
Мендељејевијум
102
Нобелијум
103
Лоренцијум
104
Радерфордијум
105
Дубнијум
106
Сиборгијум
107
Боријум
108
Хасијум
109
Мајтнеријум
110
Дармштатијум
111
Рендгенијум
112
Коперницијум
113
Нихонијум
114
Флеровијум
115
Московијум
116
Ливерморијум
117
Тенесин
118
Оганесон
+2
Level 73
Sep 12, 2020
https://www.jetpunk.com/user-quizzes/105824/quiz-41 , kviz je dobar ali već postoji isti