Statistics for Državni Posao - Kviz #3

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 1 182 times
  • The average score is 13 of 20

Answer Stats

PitanjeOdgovor% Correct
Kako je prezime novom direktoru koji je zamenio Dobrosavljeva?Dobromirov
92%
Koja biljka bi trebalo da stoji umesto Boškića u kancelariji?Fikus
90%
A kako bi Dragan hteo da se ona zove?Joka
89%
Kako se zove spremačica iz firme?Jagoda
87%
Kako se zove Draganova unuka?Mia
83%
Koju funkciju ima Boškić u arhivskom i žalbenom odeljenju?Zamenik zamenika
glavnog ahivatora
83%
U koga je zaljubljen grof Sekereši?U frau Šilovičku
82%
Zastavnik _____.Smajo
81%
Sa kim iz firme Boškić ima ljubavnu aferu?Sa Vukosavom
77%
Kako se zove „najbolji” drug iz detinjsva Djordja Čvarkova?Debeli Sava
76%
Šta je grof Sekereši postao kada je popio krv Draganu?Krajišnik
75%
Budimir Buda ______.Zlatni
74%
Djordje je dao babi život na srebrnom ______.Pladnju
67%
Koja stranka se javila telefonom arhivatorima sa onog sveta?Mitar Mitra Mitar
66%
Gde Dragan misli da se nalazi Misisipi?U Kanadi
44%
Koji predmet dokazuje da je u Vojvodini bila najstarija civilizacija u Evropi?Kašika
35%
Kako arhivatori nazivaju kancelariju do njihove?Reanimacija
34%
Kako je ime Sabu?Arpad
30%
Koja biljka je nestala zbog proizvodnje kulena?Misirak ljuti
17%
Gde je otvoren semafor zbog ukrštanja lubeničarskog puta i puta repe?U Šajkašu
15%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz