Guess the country by its Mandarin pinyin #1

Guess the country by its Mandarin pinyin - B edition
Tones are not included.
Quiz by fromTtoC
Rate:
Last updated: November 25, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedNovember 25, 2020
Times taken137
Average score55.6%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 18 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Ba ha ma
Bahamas
Bei li si
Belize
Bu dan
Bhutan
Bo shi ni ya yu he sai ge wei na
Bosnia and Herzegovina
Bao jia li ya
Bulgaria
Bu long di
Burundi
Ba bu ya niu ji nei ya
Papua New Guinea
Ba na ma
Panama
Ba lin
Bahrain
Hint
Answer
Ba bei duo
Barbados
Bi li shi
Belgium
Bo li wei ya
Bolivia
Bo zha na
Botswana
Bu ji na fa suo
Burkina Faso
Ba xi
Brazil
Ba ji si tan
Pakistan
Ba la gui
Paraguay
Bo lan
Poland
3 Comments
+1
Level 63
Nov 16, 2021
I think it may be "Pu long di"
+1
Level 74
Dec 22, 2023
It's boSIniya HE HEIsaigeweina
+1
Level 58
Jan 6, 2024
I'm from Taiwan so....