Pojęcia #1 FILOZOFIA

Na podstawie krótkiego opisu podaj pojęcie związane z filozofią. Może to być zarówno jakiś nurt filozoficzny, szkoła czy też zwykłe pojęcie np. absolut. Ułożone alfabetycznie
Quiz wykonany przez Notanotherjoke
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 24 kwiecień, 2015
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany22 kwiecień, 2015
Razy rozwiązany238
Średni wynik21,9%
Zgłoś quizZgłoś
7:00
Enter answer here
0
 / 32 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Hint
Answer
Znamienne dla tego poglądu jest przyjmowanie sądów wydawanych niezależnie od otoczenia, opartych na dedukcji. Rozum uznawany jest za podstawowe kryterium rzetelnej wiedzy.
Aprioryzm
Forma zmienności bytów fizycznych i psychicznych, która sprzężona jest z ruchem i trwaniem w świecie.
Czas
Doktryna, głosząca że przebieg zdarzeń jest wyznaczony relacjami przyczynowo-skutkowymi.
Determinizm
Sztuka dyskutowania; w najbardziej ogólnym sensie jest metodą dochodzenia do prawdy.
Dialektyka
Stanowisko, charakteryzujące się bezkrytycznym przekonaniem o bezbłędności określonych prawd.
Dogmatyzm
Dziedzina filozofii, której zainteresowanie obraca się wokół indywidualnego istnienia ludzkiego.
Egzystencjalizm
Teoria głosząca, że jedynym źródłem poznania jest wiedza związana z doświadczeniem
Empiryzm
"Szczęście jest największym dobrem ludzkiego życia, a cel egzystencji sprowadza się do wyjaśnienia, na czym owo szczęście polega i jak je uzyskać"
Epikureizm
Dziedzina filozofii, zajmująca się problemami sztuki, piękna.
Estetyka
Refleksja, zmierzająca do określenia i uzasadnienia norm postępowania i właściwych dla nich zasad.
Etyka
W znaczeniu ogólnym zajmowanie się zjawiskami.
Fenomenologia
Termin, mówiący, że religia ma ukryte sensy i treści, które są możliwe do odczytania tylko dla wtajemniczonych.
Gnoza
Doktryna, która jako nadrzędny cel człowieka stawia dążenie do przyjemności, w której odnajdzie on szczęście.
Hedonizm
Typ umysłowości, który na pierwszym miejscu stawia akcentowanie roli człowieka na świecie i świecką stronę jego poczynań.
Humanizm
Pogląd, wedle którego świat dostępny ludzkim zmysłom nie jest całością rzeczywistości. Istnieją bowiem byty niematerialne, które są wieczne i niezmienne.
Idealizm
Stanowisko, uznające w danej dziedzinie wyższość jednostki nad zbiorowością.
Indywidualizm
Ogół zjawisk świadomości jednostkowego podmiotu, byt który jest podmiotem doświadczenia.
Jaźń
Kierunek, gdzie wszystkie prawa i teorie oparte są na umowie, konwencji która ułatwia opis świata, myślenie o nim czy porozumiewanie się w tym względzie naukowców.
Konwencjonalizm
W najszerszym ujęciu jest nauką badającą sądy, do których można zastosować kryterium prawda/fałsz
Logika
Teoria, mówiąca że to materia była dominantem w tworzeniu świata i sposobie w jaki trwa.
Materializm
Wiara w nadejście zbawiciela/przypisywanie jednostce roli zbawiciela/charakterystyczny nurt w polskim romantyzmie
Mesjanizm
W średniowieczu termin ten odnosił się do działu filozofii, wykraczającej poza rzeczywistość empiryczną, aby poznać Boga.
Metafizyka
Stanowisko, według którego istnieje nadnaturalna rzeczywistość, która można poznać na drodze pozarozumowej i pozazmysłowej intuicji.
Mistycyzm
Stanowisko, które głosi, że istnieją wyłącznie przedmioty, rzeczy, zjawiske należące do przyrody.
Naturalizm
Najwyższa forma organizacji społeczeństwa.
Państwo
Rozumowanie, teza lub wywód, pozostające w sprzeczności z prawdopodobieństwem, lub powszechnie przyjętymi opiniami.
Paradoks
Kierunek, który za kryterium prawdy przyjmuje użyteczność, skuteczność albo praktyczność.
Pragmatyzm
Założeniem tego nurtu filozoficznego jest wyjaśnienie struktury świadomości i ukształtowanie człowieka wskutek dotarcia do podświadomych mechanizmów, determinującyh jego czyny.
Psychoanaliza
Zespół poglądów, w których dominującą rolę przypisuje się rozumowi lub informacjom uzyskanym drogą rozumowego poznania.
Racjonalizm
Kierunek, wedle którego sama rzeczywistość ma charakter względny, podlegający zmianom w zależności od punktu widzenia lub odniesienia.
Relatywizm
Stanowisko, głoszące o niemożliwości wiarygodnego poznania oraz nierozstrzygalności kwestii pewności i wiarygodności dojścia do tego poznania.
Sceptycyzm
Coś trwale istniejącego pod powłoką zmienności zewnętrznych; jest jednym z podstawowych zagadnień metafizyki.
Substancja
Nie ma jeszcze komentarzy