Norge fra gjenreisning til oljerikdom

.
Quiz by Lektorkarlsen
Rate:
Last updated: May 10, 2021
First submittedMay 7, 2021
Times taken22
Average score16.7%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 18 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Oppbygning av landet etter krigen
Gjenreisning
Felles plan for gjenreisningen av Norge, fokus på fellesskap
Fellesprogrammet
Ap sin politikk, sørge for at alle får de grunnleggende godene
Velferdsstat
slagord for velferdsstaten
ingen skal få kake før alle har fått brød
Forsvarsallianse Norge ble med i
NATO
perioden 1950-1972: oppgangstid, industrialisering og økonomisk vekst.
De gylne årene
Periode med sammenhengende Arbeiderparti styre
1945-1965
Vokste frem i Norge etter krigen. Vaskemaskiner, kjøleskap, støvsugere, radio og bil ble vanligere
Forbrukersamfunn
Folk flytter til byene
Urbanisering
Hint
Answer
vokser frem utenfor de store byene. Områder folk bor, men sjelden jobber i.
Drabantbyer
Media skaper enhet, husmødrene er hjemme, Norge er et homogent samfunn
De harmoniske årene
Minoriteter som ble mindre bra behandla i perioden etter krigen
Samer, kvener og rom-folk
fra 1968, flere grupper gjør opprør mot normene i samfunnet
Oppbruddstid
opposisjon mot foreldregenerasjonens materialisme og deres normer. Hippiebevegelsen. Frigjøring og fin musikk
Ungdomsopprøret
Kjemper for likestilling i arbeidsliv og familieliv.
Kvinnebevegelsen
Diskusjoner om Norge skulle bli medlem av EF (EU)
EF-kampen
staten fjerner regler som begrenset økonomien.
avregulering
Staten selger bedrifter til private
Privatisering
No comments yet