thumbnail

1.Dünya Savaşı Quiz

Quiz by polloshermanos
Rate:
Last updated: April 16, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 28, 2024
Times taken187
Average score66,7%
Report this quizReport
4:00
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
1. 1.Dünya Savaşı hangi tarihte başlamıştır?
27 Kasım 1915
11 Şubat 1914
11 Haziran 1914
28 Temmuz 1914
2. Savaş başladığında Osmanlı padişahı kimdi?
Sultan Mehmed Reşad (V.Mehmed)
Sultan Mehmed Vahdettin (VI.Mehmed)
2.Abdülhamid
Abdülmecid Efendi (2.Abdülmecid)
3. Savaş boyunca Alman İmparatoru kimdi?
Otto von Bismarck
Prens Adalbert
Kaiser Wilhelm (2.Wilhelm)
Kaiser Wilhelm (1.Wilhelm)
4. Rusya'nın savaşa dahil olduğu süre boyunca Rus İmparatoru kimdi?
Çar 2.Nikolai
Vladimir Lenin
Rasputin
3.Aleksandr
5. Savaş süresi boyunca Osmanlı Harbiye Nezâreti (Genelkurmay Başkanlığı) Nazırı kimdir
Mustafa Kemal Paşa
Enver Paşa
Talat Paşa
Cemal Paşa
6. Kut'ül Amare kahramanımız kimdir?
Halil Paşa
Kazım Paşa
Enver Paşa
Cevat Paşa
7. "Medine Kahramanı" olarak bilinen Paşamız kimdir?
Mehmed Nureddin Paşa
Fevzi (Çakmak) Paşa
Kazım (Karabekir) Paşa
Ömer Fahrettin (Türkkan) Paşa
8. SMS Goeben ve SMS Breslau adlı savaş gemilerini hangi ülkeden aldık?
Almanya
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
9. Osmanlı İmparatorluğu hangi cephede savaşmamıştır?
Hicaz-Yemen Cephesi
Kanal Cephesi
Batı Cephesi
Galiçya Cephesi
10. Osmanlı İmparatorluğu hangi cephede saldıran pozisyondadır?
Çanakkale Cephesi
Hicaz-Yemen Cephesi
Kanal Harekatı
Yemen Cephesi
11. Aşağıdakilerden hangisi başta İttifak Devletleri arasındayken daha sonrasında taraf değiştirmiştir?
Bulgaristan
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Romanya
İtalya Krallığı
12. Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletleri'nden değildir?
Almanya
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Bulgaristan
Japonya
13. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nden değildir?
İngiltere
Fransa
Bulgaristan
Rus İmparatorluğu
14. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, yaşadığı siyasi olaylar ve devrim yüzünden savaştan çekilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Almanya
Rus İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
İtalya Krallığı
15. Birinci Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan hangisi doğru verilmiştir?
Trianon Antlaşması - Osmanlı İmparatorluğu
Neuilly Antlaşması - Avusturya Macaristan İmparatorluğu
Versay Barış Antlaşması - Almanya
Saint-Germain Antlaşması - Bulgaristan
Comments
No comments yet