thumbnail

temas 6 e 7 historia

estudiar
Creado por rubengrx
Puntuar:
Últimas actualizadas: 19 de mayo de 2022
Aún no has intentado esta prueba
Primeras enviadas19 de mayo de 2022
Veces jugadas11
Puntuación promedio12,1%
Informar PruebaInformar
4:00
Escribe respuesta aquí
0
 / 33 adivinados
La prueba está en pausa. Tienes .
Puntuación
Tu puntuación es / = %
Esto supera o iguala % de quienes tomaron la prueba también puntuaron 100%
La puntuación promedio es
Tu puntuación más alta es
Tu tiempo más rapido es
Sigue desplazándote hacia abajo para ver las respuestas y más estadísticas ...
Hint
Answer
Lei que prohíbe a elaboración, venda e consumo de bebidas alcohólicas en EUA
Lei Seca
Estilo musical, de moda nos anos 20 e 30, que mestura ritmos afroamericanos e europeos
Jazz
Fenómeno económico caracterizado pola baixada do valor dunha moeda e o aumento excesivo de prezo dos productos básicos
Hiperinflación
Nome da zona desmilitarizada de Alemaña, na fronteira con Francia, que é ocupada como reacción ao retraso dos pagos alemáns
Ruhr
Movemento social cuxo principal obxectivo é conseguir o voto feminino
Sufraxismo
nome dos repuntes e diminucións drásticos nunha gráfica económica
Dentes de serra
Que dúas medidas leva ao cabo EUA para saír da Gran Depresión?
Repatriar os capitais que investira en Europa e reducir as importacións
Forma de goberno que implantaron Hitler, Mussolini e Stalin
Totalitario
Desfile militar que Mussolini organiza para impresionar a Vítor Manuel III e que este lle ofreza o goberno
Marcha sobre Roma
Nome da feminista e comunista alemana que lidera a Revolta Espartaquista
Rosa Luxemburgo
Crise dos anos ’30 que sumiu ao mundo nunha grave crise e foi causa da IIGM
Gran Depresión
Data da formación do eixe Berlín-Roma
1939
Barrios das cidades nos que se concentraba a poboación xudea
Gueto
Que xuízos se celebraron para xulgar os crimes de guerra nazi?
Os xuízos de Nuremberg
Que leis prohíbe aos xudeus participar na vida alemá e relacionarse cos alemáns?
As leis de Nuremberg
Que acontecemento histórico inicia a IIGM?
Hitler invade Polonia
Táctica de guerra coa que Alemaña pretendía o avance rápido en occidente para despois poder invadir Francia
Guerra do Lóstrego
Hint
Answer
Equipo militar que os alemáns mandan ao Norte de África e cuxa finalidade era axudar aos italianos a cortar as comunicacións na Canle de Súez
África Korps
Nome do réxime militar que goberna a parte de Francia non ocupada directamente polos alemáns
Réxime de Vichy
Que batalla na URSS cambio ou rumbo da guerra?
Stalingrado
Comunistas italianos e iugoslavos
Partisanos
Que exército dos participantes na IIGM ocupa Berlín?
Soviético
Que diferenza hai na organización da paz ente a I e a IIGM?
Na IGM non se trataron asuntos de paz ata que rematou o conflito, mentres que na IIGM tratáronse antes de rematar o conflito
Quen se reúne na conferencia de Ialta (nomes)
Stalin, Roosevelt e Churchill
Que se lle encomenda a Stalin na Conferencia de Ialta?
Que realice eleccións libres no Leste de Europa
Onde está Ialta?
Península de Crimea (Ucraína)
Quen se reúne na conferencia de Postdam?
Stalin, Truman e Attlee
Cando se celebra a Conferencia de Postdam?
En xuño de 1945
Que se acorda na conferencia de Postdam?
As reparacións da guerra a pagar por Alemaña, a división de Alemaña en 4 zonas de ocupación aliada e a concesión de territorios de leste de Europa á URSS
Define a “Paz de París”
Serie de tratados asinados cos países que apoiaron a Alemaña durante a contenda.
Onde se redacta a Carta fundacional da ONU?
San Francisco
Que significan as siglas "ONU"
Organización das Nacións Unidas
Obxectivos da ONU
Mantemento da paz e da seguridade internacional, os membros renuncian á violencia, odereito de libre determinación dos pobos defensa dos dereitos das persoas e cooperación pacífica entre os pobos
No hay comentarios todavía