thumbnail

CC Cowboy

CC cowboy lyrics
Quiz by Hansgoran
Rate:
Last updated: May 20, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 20, 2021
Times taken3
Average score71,1%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 211 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
1
Rom
2
byggdes
3
inte
4
5
en
6
dag
7
Tärningen
8
är
9
kastad
10
och
11
världen
12
ligger
13
klar
14
det
15
här
16
är
17
ett
18
korståg
19
tralala
20
21
skål
22
mina
23
herrar
24
blott
25
stjärnorna
26
är
27
kvar
28
Vi
29
är
30
fredskorpar
31
Kalashnikov
32
kamrater
33
Coca-cola
34
Cowboys
35
och
36
pojksoldater
37
Hello
38
Hurray
39
we
40
are
41
the
42
great
43
we
44
are
45
the
46
soldiers
47
of
48
the
49
human
50
race
51
Hello
52
hurray
53
we
Hint
Answer
54
are
55
the
56
great
57
we
58
are
59
the
60
soldiers
61
of
62
the
63
human
64
race
65
öst
66
är
67
mest
68
men
69
väst
70
är
71
bäst
72
kamrat
73
Vi
74
kommer
75
från
76
Metropolis
77
men
78
passen
79
är
80
från
81
Moskva
82
och
83
allting
84
här
85
är
86
gratis
87
om
88
svär
89
Att
90
skyldra
91
ditt
92
gevär
93
och
94
va
95
en
96
basebollproletär
97
Vi
98
är
99
fredskorpar
100
Kalashnikov
101
kamrater
102
Coca-cola
103
Cowboys
104
och
105
pojksoldater
106
vi
Hint
Answer
107
älskar
108
er
109
med
110
vår
111
mission
112
Vi
113
älskar
114
våran
115
religion
116
Vi
117
älskar
118
er
119
i
120
vårat
121
våld
122
Vi
123
älskar
124
vår
125
paroll
126
Hello
127
Huray
128
we
129
are
130
the
131
great
132
we
133
are
134
the
135
soilders
136
of
137
the
138
human
139
race
140
We
141
know
142
whats
143
best
144
for
145
you
146
for
147
you
148
Vi
149
kommer
150
och
151
vi
152
trampar
153
154
er
155
jord
156
Och
157
de
158
som
159
inte
Hint
Answer
160
är
161
med
162
oss
163
är
164
emot
165
spela
166
inte
167
hjälte
168
vår
169
dröm
170
den
171
är
172
global
173
Imperie
174
ska
175
segra
176
tralala
177
haha
178
hello
179
hurray
180
we
181
are
182
the
183
great
184
We
185
are
186
the
187
soilders
188
of
189
the
190
human
191
race
192
Hello
193
hurray
194
we
195
are
196
the
197
great
198
we
199
are
200
the
201
soilders
202
of
203
the
204
human
205
race
206
we
207
know
208
whats
209
best
210
for
211
you
+1
Level 53
Jan 18, 2022
Soilders? annars bra jobbat :)