100 Vanligaste Orden i Svenska Språket

Vilka är de 100 vanligaste orden (i tidningstext) i svenska språket?
Enligt larare.at
Quiz by skukka
Rate:
Last updated: August 16, 2017
First submittedAugust 16, 2017
Times taken1 727
Average score26,0%
Rating3,67
Report this quizReport
3:30
Enter answer here
0
 / 100 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Ordet
I
Och
Att
Det
Som
En
Är
Av
För
Ordet
Med
Till
Den
Har
De
Inte
Om
Ett
Han
Men
Ordet
Var
Jag
Sig
Från
Vi
Kan
Man
När
År
Ordet
Säger
Hon
Under
Också
Efter
Eller
Nu
Sin
Där
Vid
Ordet
Mot
Ska
Skulle
Kommer
Ut
Får
Finns
Vara
Hade
Alla
Ordet
Andra
Mycket
Än
Här
Sedan
Över
Bara
In
Blir
Ordet
Upp
Även
Vad
Två
Vill
Ha
Många
Hur
Mer
Ordet
Går
Sverige
Kronor
Detta
Nya
Procent
Skall
Hans
Utan
Sina
Ordet
Något
Svenska
Allt
Första
Fick
Måste
Mellan
Blev
Bli
Dag
Ordet
Någon
Några
Sitt
Stora
Varit
Dem
Bland
Bra
Tre
Ta
+1
Level 41
May 15, 2021
De flesta känns ganska rimliga men jag trodde inte substantiv som "procent" och "kronor" skulle vara så högt upp.