”Du gamla, du fria” - Text

Skriv ner alla orden i texten av "Du gamla, du fria”.
Quiz by skukka
Rate:
Last updated: March 15, 2019
First submittedMarch 15, 2019
Times taken475
Average score58,6%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 157 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Ord
Du
gamla,
Du
fria,
Du
fjällhöga
nord
Du
tysta,
Du
glädjerika
sköna!
Jag
hälsar
Dig,
vänaste
land
uppå
Ord
jord,
Din
sol,
Din
himmel,
Dina
ängder
gröna.
Din
sol,
Din
himmel,
Dina
ängder
gröna.
2.
Du
tronar
Ord
minnen
från
fornstora
dar,
ärat
Ditt
namn
flög
över
jorden.
Jag
vet
att
Du
är
och
Ord
Du
blir
vad
du
var.
Ja,
jag
vill
leva
jag
vill
i
Norden.
Ja,
jag
vill
leva
Ord
jag
vill
i
Norden.
Jag
städs
vill
dig
tjäna
mitt
älskade
land,
din
trohet
till
döden
Ord
vill
jag
svära.
Din
rätt,
skall
jag
värna,
med
håg
och
med
hand,
din
fana,
högt
den
Ord
bragderika
bära.
Din
fana,
högt
den
bragderika
bära.
4.
Med
Gud
skall
jag
kämpa,
för
hem
och
Ord
för
härd,
för
Sverige,
den
kära
fosterjorden.
Jag
byter
Dig
ej,
mot
allt
i
en
värld
Nej,
Ord
jag
vill
leva
jag
vill
i
Norden.
Nej,
jag
vill
leva
jag
vill
i
Norden.
No comments yet