Statistics for Fader vår - Orden

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 113 times
  • The average score is 43 of 64

Answer Stats

Ord% Correct
Fader
100%
vår,
99%
i
96%
i
96%
i
96%
i
96%
som
96%
är
93%
är
93%
vi
87%
himmelen,
86%
himmelen!
86%
ditt
80%
ditt
80%
ditt
80%
oss
80%
oss
80%
oss
80%
oss
80%
oss
80%
79%
namn;
78%
78%
jorden.
76%
och
76%
och
76%
och
76%
och
76%
Amen.
74%
Helgat
73%
bröd
72%
din
72%
rike;
68%
våra
65%
vilja,
65%
förlåt
62%
giv
62%
idag;
62%
ske
61%
ock
60%
ock
60%
evighet.
58%
äro;
56%
dagliga
55%
makten
53%
skulder,
52%
vårt
51%
dem
49%
såsom
49%
såsom
49%
skyldiga
46%
utan
46%
frestelse
45%
icke
45%
tillkomme
45%
fräls
44%
ifrån
44%
inled
44%
ondo.
44%
riket
44%
Ty
42%
varde
42%
förlåta
38%
härligheten
36%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz