Svenska prepositioner som består av ett ord

Nämn alla svenska prepositioner som består av bara ett ord.
Enligt : https://sv.m.wiktionary.org/wiki/Kategori:Svenska/Prepositioner
Quiz by skukka
Rate:
Last updated: May 11, 2018
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 11, 2018
Times taken87
Average score16,4%
Report this quizReport
8:30
Enter answer here
0
 / 128 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Preposition
À
Af
Alltefter
Alltifrån
Alltsedan
Angående
Apropå
Av
Bak
Bakanför
Bakför
Bakom
Beträffande
Bland
Bortanför
Bortom
Bredvid
Efter
Emellan
Preposition
Enligt
Exklusive
Framamför
Framför
Framom
Från
För
Före
Förutom
Förutsatt
Genom
Gentemot
Givet
Gånger
Gällande
Hinsides
Hitom
Hos
I
Preposition
Ifrån
Igenom
Ikring
Inifrån
Inklusive
Innan
Innanför
Inom
Inpå
Intill
Inunder
Inuti
Invid
Inåt
Jämlikt
Jämte
Kontra
Kring
Preposition
Långsåt
Längs
Längsefter
Längsmed
Med
Medels
Medelst
Mellan
Mittemellan
Mittemot
Mittimellan
Mot
Nedanför
Nedför
Nerför
Oansett
Oavsett
Preposition
Ofvan
Om
Ovan
Ovanför
Ovanpå
Per
Re
Runt
Runtikring
Runtom
Runtomkring
Rörande
Sedan
Senza
Som
Såsom
Te
Preposition
Till
Tillika
Tills
Trots
Tvärtemot
Under
Undör
Uppefter
Uppför
Uppå
Ur
Utan
Utanför
Utanpå
Utav
Utefter
Utför
Uti
Preposition
Utifrån
Utmed
Utom
Utur
Utve
Utåt
Utöver
Via
Vid
Visavi
Å
Åt
Åv
Än
Ätter
Öfver
Öfwer
Över
Comments
No comments yet