thumbnail

Text - "Saskia" - Cornelis Vreeswijk

Gissa eller vet orden till Cornelis Vreeswijks hit "Saskia".
Quiz by skukka
Rate:
Last updated: April 18, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 27, 2019
Times taken37
Average score54,0%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 261 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Ord
Saskia
har ett
namn
med
klang.
Hon
jobbar
ett
pilsnerpang.
Häller
upp
öl
åt
grabbarna.
Grabbarna
tycker
hon
är
bra.
Grabbarna
tycker
hon
är
bra.
Sen
är
det
inget
mer
med
det.
Saskia
hon
är
vindögd,
se.
Fast
Ord
hennes
blick
är
ren
och
klar
Väcker
den
löje
hos
envar.
Väcker
den
löje
hos
envar.
Hon
är
tyst
och
obemärkt,
Hennes
uniform
är
stärkt.
Men
hon
är
vacker
och
när
hon
log
att
man
efter
andan
Ord
drog.
att
man
efter
andan
drog.
Jag
lär
min
blick
upptäcksfärd,
Och
det
var
faktiskt
mödan
värd.
Ju
mer
den
såg,
ju
mer
den
fann,
Hon
var ju
rent
otroligt
grann.
Hon
var
ju
rent
otroligt
Ord
grann.
Sen
jag
mig
med
en
pilsner
stärkt
Sade
jag:
-Fröken,
har
ni
märkt?
Har
det
ännu
ej
slagit
er
Att
jag
har
iakttagit
er?
Att
jag
har
iakttagit
er?
Hon
sa:
-Min
herre,
det
är
sant.
Ord
Orsaken
är
mig
obekant.
tog
jag
mod
till
mig
och
sa:
- När
blir
ni
ledig,
Saskia?
När
blir
ni
ledig,
Saskia?
Vi
såg
en
film
om
romantik,
Sen
drack
vi
kaffe
ett
fik.
Jag
följde
Ord
henne
till
hennes
hus,
I
våra
hjärtan
brann
ett
ljus.
I
våra
hjärtan
brann
ett
ljus.
Saskia
hade
sovalkov
Och
hon
var
vacker
när
hon
sov.
Och
vi
var
vakna,
mer
än
nog
hennes
väckarklocka
slog.
Ord
hennes
väckarklocka
slog.
Saskia
är
ett
namn
med
klang.
Hon
jobbar
ett
pilsnerpang.
Hon
ser
I
kors
vart
än
hon
ser,
Men
hon
är
vacker
när
hon
ler.
Men
hon
är
vacker
när
hon
ler.
Comments
No comments yet