Vårt Land (Finlands Nationalsång) - lång version

Kan du gissa eller kommer du ihåg orden till Finlands nationalsång, '' Vårt Land ''?
Quiz by skukka
Rate:
Last updated: August 15, 2019
First submittedAugust 13, 2019
Times taken17
Average score33,5%
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 385 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Ordet
Vårt
land,
vårt
land,
vårt
fosterland,
Ljud
högt,
o
dyra
ord!
Ej
lyfts
en
höjd
mot
himlens
rand,
Ej
sänks
en
dal,
ej
sköljs
en
strand,
Mer
älskad
än
vår
bygd
i
nord,
Än
våra
fäders
jord.
Vårt
land
är
fattigt,
skall
Ordet
bli
För
den,
som
guld
begär.
En
främling
far
oss
stolt
förbi:
Men
detta
landet
älska
vi,
För
oss
med
moar,
fjäll
och
skär
Ett
guldland
dock
det
är.
Vi
älska
våra
strömmars
brus
Och
våra
bäckars
språng.
Den
mörka
skogens
dystra
sus,
Ordet
Vår
stjärnenatt,
vårt
sommarljus.
Allt,
allt,
vad
här
som
syn,
som
sång
Vårt
hjärta
rört
en
gång.
Här
striddes
våra
fäders
strid
Med
tanke,
svärd
och
plog.
Här,
här,
i
klar
som
mulen
tid.
Med
lycka
hård,
med
lycka
blid.
Det
finska
folkets
Ordet
hjärta
slog.
Här
bars
vad
det
fördrog.
Vem
täljde
väl
de
striders
tal.
Som
detta
folk
bestod.
kriget
röt
från
dal
till
dal.
frosten
kom
med
hungers
kval.
Vem
mätte
allt
dess
spillda
blod
Och
allt
dess
tålamod?
Och
det
var
Ordet
här
det
blodet
flöt,
Ja,
här
för
oss
det
var,
Och
det
var
här
sin
fröjd
det
njöt,
Och
det
var
här
sin
suck
det
göt.
Det
folk
som
våra
bördor
bar
Långt
före
våra
dar.
Här
är
oss
ljuvt,
här
är
oss
Ordet
gott,
Här
är
oss
allt
beskärt;
Hur
ödet
kastar
än
vår
lott.
Ett
land,
ett
fosterland
vi
fått,
Vad
finns
jorden
mera
värt
Att
hållas
dyrt
och
kärt?
Och
här
och
här
är
detta
land.
Vårt
öga
ser
det
här,
Vi
kunna
Ordet
sträcka
ut
vår
hand
Och
visa
glatt
sjö
och
strand
Och
säga:
se
det
landet
där.
Vårt
fosterland
det
är.
Och
fördes
vi
att
bo
i
glans
Bland
guldmoln
i
det
blå,
Och
blev
vårt
liv
en
stjärnedans.
Där
tår
ej
göts,
Ordet
där
suck
ej
fanns.
Till
detta
arma
land
ändå
Vår
längtan
skulle
stå.
O
land,
du
tusen
sjöars
land,
Där
sång
och
trohet
byggt,
Där
livets
hav
oss
gett
en
strand,
Vår
forntids
land,
vår
framtids
land.
Var
för
din
fattigdom
ej
Ordet
skyggt.
Var
fritt,
var
glatt,
var
tryggt.
Din
blomning,
sluten
än
i
knopp,
Skall
mogna
ur
sitt
tvång;
Se,
ur
vår
kärlek
skall
opp
Ditt
ljus,
din
glans,
din
fröjd,
ditt
hopp.
Och
högre
klinga
skall
en
gång
Vår
fosterländska
sång.
No comments yet