Vårt Land - Texten

Kan du gissa eller komma ihåg orden till Finlands nationalsång, '' Vårt Land ''?
kort version
Quiz by skukka
Rate:
Last updated: July 19, 2019
First submittedJuly 19, 2019
Times taken21
Average score48,6%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 72 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Ord
Vårt
land,
vårt
land,
vårt
fosterland,
ljud
högt,
o
Ord
dyra
ord!
Ej
lyfts
en
höjd
mot
himlens
rand,
Ord
ej
sänks
en
dal,
ej
sköljs
en
strand,
mer
Ord
älskad
än
vår
bygd
i
nord,
än
våra
fäders
Ord
jord!
Din
blomning ,
sluten
än
i
knopp,
Skall
mogna
Ord
ur
sitt
tvång;
Se,
ur
vår
kärlek
skall
Ord
opp
Ditt
ljus,
din
glans,
din
fröjd,
ditt
hopp.
Ord
Och
högre
klinga
skall
en
gång
Vår
fosterländska
sång.
No comments yet