Statystyki dla Stopnie w Policji w Polsce

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 646 razy
    (641 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 15 z 17

Statystyki odpowiedzi

Odpowiedź% Poprawnych
Posterunkowy
99%
Starszy posterunkowy
97%
Sierżant
95%
Starszy Sierżant
94%
Aspirant
92%
Młodszy Aspirant
92%
Sierżant Sztabowy
91%
Starszy Aspirant
91%
Aspirant Sztabowy
89%
Komisarz
84%
Podkomisarz
84%
Nadkomisarz
83%
Podinspektor
80%
Inspektor
79%
Młodszy Inspektor
76%
Nadinspektor
76%
Inspektor Generalny
53%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania