All My Hero Academia Characters

I put characters from things I've watched so as I watch more episodes I'll add more characters.
Quiz by Jshdndndnsj
Rate:
Last updated: October 22, 2021
First submittedOctober 22, 2021
Times taken136
Average score34.8%
Report this quizReport
25:00
Enter answer here
0
 / 161 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Class 1a
Yuga Aoyama
Mina Ashido
Tsuyu Asui
Tenya Iida
Ochaco Uraraka
Mashirao Ojiro
Denki Kaminari
Eijiro Kirishima
Koji Koda
Rikido Sato
Mezo Shoji
Kyoka Jiro
Hanta Sero
Fumikage Tokoyami
Shoto Todoroki
Toru Hagakure
Katsuki Bakugo
Izuku Midoriya
Minoru Mineta
Momo Yaoyorozu
Class 1b
Yosetsu Awase
Sen Kaibara
Togaru Kamakiri
Shihai Kuroiro
Itsuka Kendo
Yui Kodai
Kinoko Komori
Ibara Shiozaki
Jurota Shishida
Nirengeki Shoda
Pony Tsunotori
Kosei Tsuburaba
Tetsutetsu Tetsutetsu
Setsuna Tokage
Manga Fukidashi
Juzo Hanenuki
Kojiro Bondo
Neito Monoma
Reiko Yangi
Hiryu Rin
Other UA Students
Mirio Togota
Nejiro Hado
Tamaki Amajiki
Mei Hatsume
Hitoshi Shinso
UA Staff
Principal Nezu
All Might
Cementoss
Midnight
Present Mic
Eraser Head
Vlad King
Ectoplasm
Hound Dog
Recovery Girl
Snipe
Power Loader
Lunch rush
Thirteen
Pro Heros
Backdraft
Best Jeanist
Bubble Girl
Captain Celebrity
Crimson Riot
Centipeder
Crust
Death Arms
Edgeshot
Endeavor
Fat Gum
Fourth Kind
Gang Orca
Gran Torino
Gunhead
Hawks
Ingenium
Kamui Woods
Kesagiriman
Mandalay
Manual
Mirko
Mt. Lady
Native
Pixie-Bob
Ragdoll
Rocklock
Ryukyu
Selkie
Sirius
Slugger
Tiger
Uwabami
Wash
Yoroi Musha
Pro Heros Who Died
Sir Nighteye
Nana Shimura
Water Hose
Snatch
People From Other Schools
Inasa Yorashi
Camie Utsushimi
Nagamasa Mora
Seiji Shishikura
Ms. Joke
Yo Shindo
Tatami Nakagame
Shikkui Makabe
Itejiro Toteki
Saiko Intelli
Romero fujimi
Villians
All for One
Tomura Shigaraki
Kurogiri
Nomu
Giran
Dabi
Himiko Toga
Twice
Magne
Moonfish
Mustard
Gigantomachia
Muscular
Mr Compress
Spinner
Stain
Gentle Criminal
La Brava
Nine
Habit Headgear
Shie Hassaikai
Kai Chisaki
Hari Kurono
Joi Irinaka
Toya Setsuno
Yu Hojo
SoramitsuTabe
Kendo Rappa
Shin Nemoto
Deidoro Sakaki
Hekiji Tengai
Rikiya Katsukame
Civilians and Police Porce
Naomasa Tsukauchi
Kenji Tsuragamae
Sansa Tamakawa
Hisashi Midoriya
Inko Midoriya
Mitsuki Bakugo
Masaru Bakugo
Rei Todoroki
Natsuo Todoroki
Fuyumi Todoroki
Beru Asui
Ganma Asui
Samidare Asui
Satsuki Asui
Miko Jiro
Kyotoku Jiro
Kota Izumi
Eri
Yokumiru Mera
Komari Ikoma
Daikaku Miyagi
No comments yet