Bibelens bøger

Skriv navnet på de bøger, evangelier, breve osv. som Bibelen består af.
Quiz by Photop
Rate:
Last updated: June 7, 2015
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJune 7, 2015
Times taken149
Average score28,8%
Report this quizReport
5:00
Skriv dit svar her
0
 / 66 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
1
Første Mosebog
2
Anden Mosebog
3
Tredje Mosebog
4
Fjerde Mosebog
5
Femte Mosebog
6
Josvabogen
7
Dommerbogen
8
Ruths Bog
9
Første Samuelsbog
10
Anden Samuelsbog
11
Første Kongebog
12
Anden Kongebog
13
Første Krønikebog
14
Anden Krønikebog
15
Ezras Bog
16
Nehemias' Bog
17
Esters Bog
18
Jobs Bog
19
Salmernes Bog
20
Ordsprogenes Bog
21
Prædikerens Bog
22
Højsangen
Hint
Answer
23
Esajas' Bog
24
Jeremias' Bog
25
Klagesangene
26
Ezekiels Bog
27
Daniels Bog
28
Hoseas' Bog
29
Joels Bog
30
Amos' Bog
31
Obadias' Bog
32
Jonas' Bog
33
Mikas Bog
34
Nahums Bog
35
Habakkuks Bog
36
Sefanias' Bog
37
Haggajs Bog
38
Zakarias' Bog
39
Malakias' Bog
40
Matthæusevangeliet
41
Markusevangeliet
42
Lukasevangeliet
43
Johannesevangeliet
44
Apostlenes Gerninger
Hint
Answer
45
Paulus' Brev til Romerne
46
Paulus' Første Brev til Korintherne
47
Paulus' Andet Brev til Korintherne
48
Paulus' Brev til Galaterne
49
Paulus' Brev til Efeserne
50
Paulus' Brev til Filipperne
51
Paulus' Brev til Kolossenserne
52
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne
53
Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne
54
Paulus' Første Brev til Timotheus
55
Paulus' Andet Brev til Timotheus
56
Paulus' Brev til Titus
57
Paulus' Brev til Filemon
58
Brevet til Hebræerne
59
Jakobs Brev
60
Peters Første Brev
61
Peters Andet Brev
62
Johannes Første Brev
63
Johannes Andet Brev
64
Johannes Tredje Brev
65
Judas' Brev
66
Johannes' Åbenbaring
2 Comments
+2
Level 116
Jul 22, 2018
Bieber's Booger?
+2
Level 116
Jul 22, 2018
Hoping no one Danish is reading this.