Statistics for Bibelens bøger

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 137 times
  • The average score is 19 of 66

Answer Stats

HintAnswer% Correct
2Anden Mosebog
85%
1Første Mosebog
85%
3Tredje Mosebog
80%
4Fjerde Mosebog
79%
5Femte Mosebog
78%
43Johannesevangeliet
69%
42Lukasevangeliet
69%
40Matthæusevangeliet
68%
41Markusevangeliet
63%
18Jobs Bog
53%
66Johannes' Åbenbaring
46%
19Salmernes Bog
46%
8Ruths Bog
45%
7Dommerbogen
39%
23Esajas' Bog
36%
44Apostlenes Gerninger
34%
45Paulus' Brev til Romerne
33%
12Anden Kongebog
31%
11Første Kongebog
31%
22Højsangen
30%
6Josvabogen
30%
27Daniels Bog
29%
17Esters Bog
29%
24Jeremias' Bog
29%
20Ordsprogenes Bog
28%
14Anden Krønikebog
26%
13Første Krønikebog
26%
32Jonas' Bog
26%
47Paulus' Andet Brev til Korintherne
25%
46Paulus' Første Brev til Korintherne
25%
61Peters Andet Brev
24%
60Peters Første Brev
24%
65Judas' Brev
23%
10Anden Samuelsbog
21%
9Første Samuelsbog
21%
48Paulus' Brev til Galaterne
21%
26Ezekiels Bog
20%
59Jakobs Brev
20%
15Ezras Bog
16%
50Paulus' Brev til Filipperne
16%
21Prædikerens Bog
16%
30Amos' Bog
15%
25Klagesangene
15%
39Malakias' Bog
15%
33Mikas Bog
15%
49Paulus' Brev til Efeserne
15%
38Zakarias' Bog
15%
58Brevet til Hebræerne
14%
28Hoseas' Bog
14%
63Johannes Andet Brev
14%
62Johannes Første Brev
14%
16Nehemias' Bog
14%
29Joels Bog
13%
53Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne
13%
56Paulus' Brev til Titus
13%
52Paulus' Første Brev til Thessalonikerne
13%
35Habakkuks Bog
11%
34Nahums Bog
11%
57Paulus' Brev til Filemon
11%
51Paulus' Brev til Kolossenserne
11%
37Haggajs Bog
10%
64Johannes Tredje Brev
10%
36Sefanias' Bog
10%
31Obadias' Bog
9%
55Paulus' Andet Brev til Timotheus
9%
54Paulus' Første Brev til Timotheus
9%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz