Folkeskolens fag

Skriv navnet på de obligatoriske fag i Folkeskolens 1. - 9. klassetrin.
Fag specielt rettet mod 2-sprogede elever, er ikke taget med.
For to af fagene er det kun obligatorisk at have den ene af dem.
Kilde: Undervisningsministeriet www.uvm.dk
Quiz by Photop
Rate:
Last updated: May 13, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedNovember 13, 2017
Times taken1.256
Average score70,6%
Report this quizReport
2:00
Skriv fag her
0
 / 17 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Klassetrin
Answer
1. - 9.
Dansk
1. - 9.
Matematik
1. - 9.
Engelsk
1. - 9.
Idræt
1. - 9.
Kristendomskundskab
1. - 6.
Natur / Teknologi
1. - 6.
Musik
1. - 5.
Billedkunst
3. - 9.
Historie
4. / 5. / 6. / 7.
Håndværk og design
4. / 5. / 6. / 7.
Madkundskab
5. - 9.
Tysk
5. - 9.
Fransk
7. - 9.
Biologi
7. - 9.
Fysik/Kemi
7. - 9.
Geografi
8. - 9.
Samfundsfag
8 Comments
+4
Level 55
Jun 10, 2019
Siden hvornår hedder sløjd "håndværk og design"???
+1
Level 44
Oct 30, 2019
ENIG
+2
Level 70
Mar 15, 2020
Håndværk og Design er en kombination af Sløjd og Håndarbejde, så sløjd er ikke et selvstændigt fag længere.
+1
Level 33
Apr 13, 2023
Omg
+2
Level 61
Apr 16, 2020
Accepter venligst det tidligere "hjemkundskab" som et andet navn for madkundskab.
+2
Level 70
May 13, 2020
Den køber jeg...
+1
Level 45
Apr 19, 2022
hvad med sexual undervisning og klassens time?
+2
Level 70
Apr 20, 2022
Sundheds- og seksualundervisning er ikke et selvstændigt fag, men et såkaldt obligatorisk emne. Det vil typisk indgå som et emne i et af de øvrige fag, men hvordan er op til den enkelte skole(leder). Noget tilsvarende gør sig gældende for klassens tid eller klassens time, som hører til kategorien understøttende undervisning, og kan placeres i den øvrige undervisning eller i ledig tid uden for de obligatoriske fag.