thumbnail

Best Cities of Chinese Subdivisions

Can you name the best city in every de jure Chinese subdivision, measured by economy, development and attractiveness?
According to Blackboard Culture
Quiz by Raffles
Rate:
Last updated: July 4, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJuly 4, 2022
Times taken6
Average score82.4%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 34 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Subdivision
City
Anhui
Hefei
Beijing
Beijing
Chongqing
Chongqing
Fujian
Xiamen
Gansu
Lanzhou
Guangdong
Shenzhen
Guangxi
Guilin
Guizhou
Guiyang
Hainan
Sanya
Hebei
Tangshan
Heilongjiang
Harbin
Henan
Zhengzhou
Hong Kong
Hong Kong
Hubei
Wuhan
Hunan
Changsha
Inner Mongolia
Baotou
Jiangsu
Suzhou
Subdivision
City
Jiangxi
Nanchang
Jilin
Changchun
Liaoning
Dalian
Macau
Macau
Ningxia
Yinchuan
Qinghai
Xining
Shaanxi
Xi'an
Shandong
Qingdao
Shanghai
Shanghai
Shanxi
Taiyuan
Sichuan
Chengdu
Taiwan
Taipei
Tianjin
Tianjin
Tibet
Lhasa
Xinjiang
Urumqi
Yunnang
Kunming
Zhejiang
Hangzhou
+1
Level 67
Jul 4, 2022
Thanks for trying out this quiz! If you are interested, also try: https://www.jetpunk.com/user-quizzes/1514448/capitals-of-chinese-subdivisions; https://www.jetpunk.com/user-quizzes/1514448/biggest-cities-in-chinese-subdivions