thumbnail

Irregular verbs week 7

Det norske ordet dukker opp til høyre, og du skal skrive inn bøying av verbet på engelsk i "Enter answer here".
Ordene skal skrives etter hverandre, uten punktum, komma og hjelpeord (altså UTEN to, has have osv.) Eksempel: break broke broken
Quiz by LAERERIS
Rate:
Last updated: February 11, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedFebruary 10, 2022
Times taken36
Average score80.0%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 10 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Norsk, presens
Engelsk presens, preteritum og presens perfektum
drikke
drink drank drunk
kjøre
drive drove driven
spise
eat ate eaten
falle
fall fell fallen
mate
feed fed fed
føle
feel felt felt
sloss
fight fought fought
finne
find found found
passe
fit fit fit, fit fitted fitted
fly
fly flew flown
No comments yet